תקנון לסטודנט

כדי לספק שרות נעים אנו מבקשים את נכונותך בשמירה על הכללים הבאים:

 

1. לעדכן את הסטודיו בשינוי כתובת וטלפון שבהם ניתן להשיגך.

2. לעקוב אחר תאריכי פתיחת הקורסים אליהם נרשמת ולהופיע במועד הקבוע. לא תינתן 
    תזכורת אלא אם יחולו שינויים מטעם הסטודיו.

3. לדאוג לרכישת הציוד המתאים לכל קורס בטרם פתיחתו על פי רשימות הציוד שקיבלת בעת ההרשמה. 
    ניתן לרכוש את הציוד הנדרש לקורסים בחנויות גרפוס / קרביץ.

4. להודיע מראש ככל הניתן על היעדרויות /איחורים במידה ויהיו.

5. מכונת תפירה היא כלי עבודה הכרחי – ניתן לבקש ייעוץ ושובר הנחה  לרכישת מכונת 
    תפירה במשרד הסטודיו.

6. חוברות הלימוד הם זכויות היוצרים של סטודיו A בלבד!!! אין לצלם / להעתיק / להעביר 
    לשום גורם פרט לשימושך האישי.

7. הנהלת הסטודיו אינה אחראית לחפצים שנשכחו בו.

8. שעות התרגול והשימוש בכיתת הלימוד ניתנות כמחווה וכעזרה בלבד. הנהלת הסטודיו 
    רשאית לבצע שינוי או ביטול של שעות אלה ללא הודעה מוקדמת. על הסטודנטים לוודא 
    שימי התרגול מתקיימים כסדרם בטרם הגעתם.    

9. אחריות הסטודנט:
    • לעקוב אחר לוח חופשות מעודכן לשנה"ל הנוכחית.
    • לחתום ולאשר את תכנית הלימודים.
    • תוכנית שלא תוחזר לסטודיו חתומה תחשב למאושרת ע"י הסטודנט.

10. אין לבקש ולא יאושרו שינויים לפני או לאחר שהחל קורס. כל בקשה לשינוי תעשה 
     בכתב אך ורק במהלך תקופת השיבוצים למסלולים.

11. אי השתתפות בשיעורים אינה מזכה את הסטודנט בהחזר של שיעורים או החזר כספי.
     היעדרות של 15% מסך השיעורים בקורס או אי הגשת פרויקט סיום בקורסים השונים 
     תשלול מהסטודנט/ית את הזכות לקבלת התעודה. 

 

02-6733773

מאז 1988

סטודיו A, יד חרוצים 18 תלפיות, ירושלים. קניון האחים ישראל, קומה עליונה.

שלוחת פסגת זאב: יצחק טוניק 23

טלפון: 02-6733773